Wat is Mentorschap?

De rol van een mentor is dat de mentor wettelijk vertegenwoordiger is en belangen behartigt voor mensen die door psychische, verstandelijke of lichamelijke oorzaken zorg nodig hebben. Een mentor behartigt dus de belangen van een persoon die dit zelf niet meer (volledig) kan. Een mentor beslist niet over geldzaken, maar over beslissingen rondom behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. De mentor van Care to Coach helpt de betrokkene bij het nemen van persoonlijke beslissingen, maar de betrokkene is zelf nog altijd handelingsbekwaam.
De mentor van Care to Coach zal de betrokkene binnen het mentorschap professioneel begeleiden bij persoonlijke beslissingen, of de betrokkene via het mentorschap begeleiden naar een situatie waarin de betrokkene uiteindelijk weer volledig zelfstandig zaken kan regelen.

De taken van een mentor bestaan uit de volgende zaken :

  • Onderhouden van het contact met de betrokkene en de hulpverleners;
  • Vertegenwoordigen van de betrokkene richting hulpverleners;
  • Overleggen met hulpverleners over het zorgplan / ondersteuningsplan;
  • Toezien dat de zorg gegeven wordt in overstemming met de gemaakte afspraken;
  • Indien noodzakelijk, het regelen van andere zorg.

Persoonlijke beslissingen

Binnen het mentorschap van Care to Coach richten we ons op de persoonlijke beslissingen die genomen dienen te worden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over verzorging en verpleging, iets waarbij het van belang is dat er goed nagedacht moet worden over de consequenties van de keuzes. Het kan binnen mentorschap bovendien gaan over zaken zoals begeleiding en behandeling, waar iemand zelf niet altijd de juiste beslissing in kan nemen. Samen met de mentor wordt er met de betrokkene besproken en besloten welke keuzes het beste zijn. De betrokkene kan er van op aan dat op basis van de beschikbare informatie het juiste besluit wordt genomen door de professionele mentor van Mentorschap Care to Coach.

Mentorschap of Curatele

Houd er rekening mee dat mentorschap alleen mogelijk is wanneer de betrokkene niet onder curatele staat. Dit heeft te maken met de handelingsbekwaamheid. Een ieder van 18 jaar of ouder is volgens de wet handelingsbekwaam, behalve wanneer deze persoon onder curatele staat.

Mentorschap in combinatie met bewindvoering
Het is natuurlijk goed mogelijk, en soms ook wenselijk mentorschap te combineren met bewindvoering. De combinatie kan gemaakt worden als de betrokkene niet de mogelijkheden heeft de financiële zaken zelfstandig te regelen. Het bewind zorgt er samen met het mentorschap voor dat de betrokken de juiste ondersteuning ontvangt zowel op het gebied van beheer goederen en gelden (financiële deel), als bij het nemen van besluiten op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bij Bewindvoering Care to Coach BV kan deze combinatie gemaakt worden maar de betrokkene kan natuurlijk ook bewind elders geregeld hebben en er voor kiezen het mentorschap via Bewindvoering Care to Coach BV te regelen.
Dank zij het mentorschap staat de betrokkene er niet alleen voor, waardoor het makkelijker wordt de juiste keuzes te maken.

Kosten

Het aanvragen van mentorschap doet Bewindvoering Care to Coach  BVbij de kantonrechtbank van de regio waar de betrokkene woont. De kantonrechter vraagt een vergoeding voor deze aanvraag, de griffiekosten. Voordat een aanvraag mentorschap in behandeling kan worden genomen, moeten deze griffiekosten zijn betaald. Wat het exacte bedrag aan griffiekosten is, wordt tijdens het intakegesprek kenbaar gemaakt.
Als er sprake is van een laag inkomen (bijstandsniveau), gaat Bewindvoering Care to Coach BV bekijken of de betrokken in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten middels bijzondere bijstand. Stichting Bewindvoering Care to Coach doet de aanvraag voor bijzondere bijstand. Dit kan pas op het moment dat de Kantonrechter de beschikking onderbewindstelling heeft afgegeven. De kosten voor professionele mentorschap zijn wettelijk vastgesteld door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Een overzicht van de vergoedingen staan hieronder.

De vergoedingen voor de combinatie  bewindvoering en mentorschap staan in het kostenoverzicht bewindvoering.

Een persoonsmentorschap  (incl. BTW)
Maandtarief  €133.10
Opstartkosten  €751.41
Een persoonsmentorschap met psychische problemen 18-23 jaar   (incl. BTW)
Maandtarief  €172.12
Opstartkosten   €751.41
Twee persoonsmentorschap *  (incl. BTW)
Maandtarief   €239.48
Opstartkosten   €1351.57
Twee persoonsmentorschap * waarvan 1 persoon psychische problemen 18-23 jaar (incl. BTW)
Maandtarief    €274.47
Opstartkosten   €1351.57
Twee persoonsmentorschap * waarvan beide personen psychische problemen 18-23 jaar (incl. BTW)
Maandtarief   €309.86
Opstartkosten   €1351.57
Kosten overige werkzaamheden (incl. BTW)
PGB beheer   € 704.28
Woningontruiming, verkoop of verhuizing  €469.48
Extra werkzaamheden (per uur)   €93.90
 *Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.bron tarief  wijziging vaststelling : Staatscourant 2023 – Nr. 43179

Voor wie?

Mentorschap is er voor de volgende situaties:

  1. Je hebt verstandelijke en/of lichamelijke beperking
  2. Je hebt een en geestelijke of geriatrische aandoening
  3. Je hebt een verslavingsprobleem