Wie zijn wij?

Missie en visie

Missie

Bewindvoering Care to Coach BV beheert, middels tussenkomst van de kantonrechter, de gelden en goederen van de betrokkene op professionele wijze. Dit beheer kenmerkt zich door het transparante contact met de betrokkene en een vriendelijke en professionele bejegening, de mens achter het dossier staat centraal. Bewindvoering Care to Coach BV heeft oog voor het geheel rondom de betrokkene en zal binnen de kaders van het beschermingsbewind op een menswaardige wijze zorgdragen voor een juiste beheer van de gelden en de goederen. Bewindvoering Care to Coach BV werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens een kans verdient om zijn zaken op orde te krijgen en te houden.

Visie

Kwetsbare groepen in de samenleving, zoals oudere en zieke mensen, mensen met psychosociale- en psychiatrische problemen, hebben het recht op een leven met een stabiele financiële huishouding. Door de inzet van Bewindvoering  Care to Coach BV zal de financiële huishouding op orde komen en blijven, wat leidt tot een stabiel en leefbaar toekomstperspectief. Dit vraagt om een sociale en menselijke benadering van de betrokkene. Hiermee wil Bewindvoering Care to Coach BV bewerkstelligen, dat de betrokkene niet terugvalt in de oude situatie. Bewindvoering Care to Coach BV heeft als ambitie de betrokkene te ontlasten van het juk dat “financiële zorgen” heet. Samenwerken rondom betrokkene is de sleutel tot een stabielere leefsituatie.