Wie zijn wij?

Kwaliteitsbeleid

Stichting Bewindvoering heeft zich gecommitteerd aan de kwaliteitseisen van de BPBI ( Branche vereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomen beheerders). De BPBI legt de lat hoog wanneer het gaat om kwaliteit met betrekking tot de uitvoering van het bewind. Jaarlijks wordt de Stichting Bewindvoering Care to Coach gecontroleerd of er daadwerkelijk gewerkt wordt volgens deze kwaliteitseisen. Tevens wordt er jaarlijks een audit (controle) afgenomen door de Rechtbank Noord Nederland. Op alle gebieden met betrekking tot bewindvoering en mentorschap voldoet Stichting Bewindvoering Care to Coach aan de kwaliteitseisen zoals deze gesteld zijn.

Stichting Bewindvoering Care to Coach acht het van belang een goede kwalitatieve dienstverlening te bieden. Wij trachten deze kwaliteit te bewaken door gebruik te maken van een gedragscode, klachtenregistratie en een privacyreglement.

Klik hier voor het Ehtische gedragsregels BPBI (PDF)

Privacyreglement

Binnen Stichting Bewindvoering Care to Coach werken we met mensen en hun persoonlijke gegevens. Om hier zo discreet mogelijk mee om te gaan zijn we bij het gebruiken van de gegevens verantwoordelijk voor het voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten ons bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.