Wie zijn wij?

Kwaliteitsbeleid

Bewindvoering Care to Coach BV heeft zich gecommitteerd aan de kwaliteitseisen van de NBBI ( Branche vereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomen beheerders). De NBBI legt de lat hoog wanneer het gaat om kwaliteit met betrekking tot de uitvoering van het bewind. Jaarlijks wordt de Bewindvoering Care to Coach BV gecontroleerd of er daadwerkelijk gewerkt wordt volgens deze kwaliteitseisen. Tevens wordt er jaarlijks een audit (controle) afgenomen door de Rechtbank Noord Nederland. Op alle gebieden met betrekking tot bewindvoering en mentorschap voldoet St Bewindvoering Care to Coach BV aan de kwaliteitseisen zoals deze gesteld zijn.

Bewindvoering Care to Coach BV acht het van belang een goede kwalitatieve dienstverlening te bieden. Wij trachten deze kwaliteit te bewaken door gebruik te maken van een gedragscode, klachtenregistratie en een privacyreglement.

Kijk voor informatie op de site van de NBBI (https://www.nbbi.eu)

Privacyreglement

Binnen Bewindvoering Care to Coach BV werken we met mensen en hun persoonlijke gegevens. Om hier zo discreet mogelijk mee om te gaan zijn we bij het gebruiken van de gegevens verantwoordelijk voor het voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten ons bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.