Bankkosten

Zoals we allemaal merken, wordt alles duurder. Ook de bankkosten blijven stijgen. Care to Coach heeft de afgelopen jaren een deel van deze kosten voor haar rekening genomen. 

Vanuit Rechtbank is er een besluit genomen dat er vanaf maart 2022 €10 aan bankkosten mag worden verrekend op jaarbasis. Er was reeds €6 in rekening gebracht en deze maand zal de aanvullende €4 volgen.