Wat is Bewindvoering?

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. De bewindvoerder helpt financiële belangen te behartigen. De aangewezen bewindvoerder van Stichting Bewindvoering Care to Coach beheert het inkomen en zorgt dat alle vaste lasten worden betaald.
Er is ook een vorm van beschermingsbewind die gericht is op het afregelen van schulden. Dat wordt schuldenbewind genoemd. Dit bewind is gericht op het oplossen van schulden en heeft vaak een .....

Wat is Mentorschap?

Bent u op zoek naar een mentor, bijvoorbeeld omdat u niet (meer) zelfstandig beslissingen kunt nemen over verzorging , verpleging of behandeling? Zijn er geen directe familieleden die deze taak kunnen en willen overnemen dan kan Mentorschap Care to Coach deze taak op een professionele wijze overnemen.

De taak van Mentorschap wordt in de Nederlandse wet als volgt beschreven:
“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoefte een mentorschap instellen.”